kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     
Historiskespor i facaden
   

En studiegruppe har beskæftiget sig

med de historiske spor i facaden

   
     

Studiegrupper

 

Karen Brahe Selskabet har dannet en række studiegrupper, som medlemmerne

kan deltage i efter lyst og interesse.

Retningslinjer for gruppernes arbejde:

Der skal være minimum 3 deltagere for at oprette en gruppe.

Hver gruppe får et bestyrelsesmedlem som kontaktperson, men der behøver ikke
være et bestyrelsesmedlem som deltager i grupperne (kontaktperson i parentes

efter grupperne).

Grupperne er åbne for nye medlemmer undervejs.

Grupperne deler deres viden med selskabets øvrige medlemmer. Det kan fx fore-

gå ved fremlæggelse på et møde i selskabet, ved trykt materiale, et arrangement

eller andet, hvad gruppen vælger. Viden delingen giver bl.a. mulighed for at hjælpe
hinanden på tværs af grupperne.

Grupperne beslutter selv, hvordan de vil organisere arbejdet, og hvordan de vil
angribe emnet.

Grupperne vælger selv, om de skriver referater fra deres møder.
Hvis en gruppe ophører, tilfalder den indsamlede viden selskabet.


Grupperne med kontaktperson:


1. Karen Brahe som person

– hendes forhold til Østrupgaard og hendes betydning for Håstrup-egnen. Littera-

tur om Karen Brahe, trykt, arkivalier i lokalarkiver.

(Jane Jakobsen).

2. Hvordan holdt man selskab på Karen Brahes tid?

Påklædning, mad, musik. Mad på Karen Brahes tid – opskrifter. Evt. en madaften.
(Birgit Wagner).

3. Karen Brahe Selskabets historie.

Ordne selskabets arkivmateriale og billeder. Litteraturliste i tilknytning til KBS.

(Birgit Juul Pedersen).

Arkiverne er gennemgået og ordnet, og nu tager gruppen fat på selskabets histo-

rie og billedarkivet.

4. Odense på Karen Brahes tid.

Karen Brahes samtid. Samfundsforhold, kvindernes stilling, børneopdragelse. Var

det så fedt at være født ind i en adelig familie?

(hviler p.t.).

5. Formidling af Karen Brahe.

Kan vi bruge den nye teknologi til at skabe nye formidlingsformer? Og kan vi udvik-

le nye måder at formidle Karen Brahes historie og betydning på ved at sætte den i
nye sammenhæng?

(hviler p.t.)

6. Karen Brahes bogsamling.

(hviler p.t.).

7. Jomfruklostrets bygningshistorie og den forestående restaurering.

1. del hedder ”Hvad murstenene fortæller”.

(Hanne Raunsmed).

Gruppen har udarbejdet en power-point præsentation ”Murstenene fortæller”.
Præsentationen gennemgår de mange spor i klostrets ydervægge.