kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     

Links

 

Dansk kvindebiografisk Leksikon, artikel om Karen Brahe.

Karen Bahes slægtstavle og gravsten i Håstrup kirke

Fynhistorie en portal til lokalhistorie på Fyn.

Historiens Hus, et samarbejde mellem Odense Centralbibliotek, Lokalhistorisk Bibliotek, og Stadsarkivet om at skabe et fælles hus for Odenses og Fyns lokalhistorie for alle, der er interesseret i lokalhistorie og slægtsforskning. Her findes både bøger, aviser, dokumenter, billeder og meget andet fra og om Odenses og Fyns historie.

Historisk Samfund Fyn har til formål at styrke interessen for øgruppens historie gennem foredrag, ture til historiske steder og ved udgivelse af artikler i årsskrifterne Fynske Årbøger.

Rigsarkivet, Odense, forskningsinstitution under Kulturministeriet, der modtager og indsamle historisk værdifulde arkivalier og stiller dem til rådighed for offentligheden. Landsarkivet opbevarer dokumenter, protokoller og kort fra de lokale og regionale myndigheder og institutioner på Fyn.

Realea, nu Realdania Byg, købte i 2007 Det adelige Jomfrukloster og er i gang med en omfattende restaurering af bygningen. Realeas mål er at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og forskellige egne i Danmark.


Realdania har udarbejdet en hel side om restaureringen af Odense adelige Jomfrukloster med mange billeder og små videoklip, link hertil

Det adelige Jomfrukloster er også nævnt i Kulturarvsstyrelsens projekt
1001 fortællinger om Danmark - et brugerdrevet site om dansk kulturarv.

Roskilde Kloster, som i 1974 blev lagt sammen med Odenses adelige Jomfrukloster og i den forbindelse overtog ejerskabet til Karen Brahes bogsamling.

Karen Brahes Bibliotek består af teologiske og historiske værker fra perioden før 1736. Mange andre emner er dog også repræsenteret, ligesom samlingen er rig på håndskrifter. Der er i alt ca. 3.400 bøger og ca. 1.150 håndskrifter. Samlingen udmærker sig bl.a. ved, at der ved opbygningen blev lagt vægt på udgivelser på dansk.
Karen Brahes Bogsamling er nu overtaget af Roskilde Kloster.


Taarnborg i Ribe danner ramme om en række arrangementer med udgangspunkt i samledigteren H. A. Brorson, Ribe og Slesvigs Vestegn.

KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet, her redigeres Dansk Kvindebiografisk Leksikon med biografier om Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder fra middelalderen til i dag.

Odense Bys Museer 


Litteraturliste om klostre og klosterliv, udarbejdet af Odense Centralbibliotek og Historiens hus i 2009. Udgivet i anledningen af 90-året for genopbygningen af det gamle Skt. Knuds kloster, der brændte Skt. Hans aften 1913 og genopstod af asken i 1919.