kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     
Christian V.
 
Margrethe Ulfeld
Portræt af Christian V  (1670-1699)
Hænger i Roskilde Kloster
 

Margrethe Ulfeld - stiftede Roskilde Kloster

sammen med Berte Skeel

     

Karen Brahes samtid

 

Karen Brahe kom til verden i 1657, i en politisk og samfundsmæssig brydningstid.
Krige, faldende landbrugspriser og pest havde sat dybe spor i landets økonomi.

Danmark var på fallittens rand efter år med velstand, og kongeligt overforbrug.

 

Udadtil mistede landet position. Ved fredsaftalen med Sverige i 1660 måtte 

Kong Frederik d. III afstå Skåne, Halland og Blekinge. 

Bohus og Trondhjem Len gik tilbage til Norge.

Indadtil ændrede magtbilledet sig markant. Kongen brugte den interne konflikt og

fik indført enevælden i 1660 med støtte fra det voksende nyrige borgerskab. 

Før enevælden regerede kongen i tæt samråd med rigsrådets medlemmer, der talte højadelens mest indflydelsesrige familier. 

Ved enevældens indførelse mistede adelen en række medfødte privilegier. 

Der blev skabt en ny elite af hoffet, embedsmænd og godsejere, der fik arbejde i statens tjeneste, og der kom nye vilkår for gods- oglandbrugsdriften. 

De økonomiske konsekvenser blev langsomt mærkbare, og i løbet af de næste 

30 år skiftede hovedparten af danske godser ejere, og flere familier gik fallit.