kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     

Publikationer

 

"Odense adelige Jomfrukloster. Spor af 500 års kulturhistorie"

2010

Folder udgivet i samarbejde med ejendomsselskabet Realea A/S, der har købt klo-

stret og nu er ved at udføre en gennemgribende restaurering af ejendommen, der

især koncentrerer sig om at bevare og skabe sammenhæng mellem bygningens

mange historiske lag.

Realea-Folder
Klik her for at se folderen

Folderen fås ved Selskabets arrangementer og udleveres desuden på Odense

turistkontor og Møntergården.

"Odense adelige Jomfrukloster og Karen Brahe"

16 sider, 2006

Hefte, der i kort form giver smagsprøver fra bogen: ”Fra bispegård til jomfrukloster”, som blev udgivet i 2004.

Samtidig blev der udgivet en mindre folder i samme udstyr med oplysninger om Ka-

ren Brahe Selskabet.

Begge disse fås ved Selskabets arrangementer.

 

"Fra bispegård til jomfrukloster. Odense adelige Jomfrukloster - en byg-

ning og dens historie gennem 500 år"

70 sider, 2004

Bogen blev udgivet i anledning af 500-året for opførelsen af den første bygning

på stedet og   inviterer på en tidsrejse i en enestående bygning og dens historie. Undervejs møder man både Odense bys sidste katolske biskop, Jens Andersen Beldenak, der påbegyndte opførelsen af sin bispegård i 1504 og den begavede godsadministrator, bogsamler og adelsfrøken Karen Brahe, der overtog ejendom-

men i år 1700.

Man får et historisk indblik i, hvordan dele af den middelalderlige bispegård fort-

sat indgår i det nuværende hus og i de ændringer husets skiftende ejere har sat

i gang. Ikke mindst den sidste store modernisering som Karen Brahes farfar "Den

lille konge i Fyn", rigsråd Jørgen Brahe, gennemførte efter sit køb af huset i 1630.

Bogen indeholder desuden et afsnit om Karen Brahes bibliotek, der tidligere stod

i Det adelige Jomfrukloster, i 1907 blev flyttet til Landsarkivet for Fyn, og nu er overført til "De kulturhistoriske Bogsamlinger i Roskilde".

Den kan købes ved Selskabets arrangementer, på Møntergården og i Historiens
Hus eller bestilles ved at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

 

Fra bogens indhold:

- Fra bispegård til jomfrukloster, v. Karen Brahe Selskabet
- Odense adelige Jomfruklosters bygningshistorie, v. Kjeld Borch Vesth, arkitekt
o maa.
- Bygherren Jens Andersen Beldenak, v. Jane Jakobsen, cand.mag. et art.
- Bispegårdens middelalderlige vestfløj, v. Jacob Tue Christensen,

o museumsinspektør, cand. mag.  

- Hustavlen over indgangspartiet, v. Jane Jakobsen, cand.mag. et art.  

- Et jomfrukloster – hvad er det?, v. Elisabeth Andersen, BA  

- Karen Brahes Bibliotek, v. Marianne Alenius, direktør, Ph.d.  

- Andersen og ”Frøken-Klostret”, v. Johan de Mylius, docent, dr. phil.
- Huset i dag og i morgen, v. Karen Brahe Selskabet

 

Årsskrifter

Siden Karen Brahe Selskabets stiftelse har bestyrelserne udsendt nyhedsbreve

til medlemmerne  nogle gange årligt med omtale af kommende arrangementer.

I årene 1994 til 1998 blev disse nyhedsbreve erstattet af årsskrifter, der skulle kombinere udbredelsen af den mere specifikke viden om Karen Brahe og hendes samtid med formidlingen af en bred og mangfoldig kvindelitteratur.

Årsskrifterne, der er på 30 - 40 sider, fås så længe lager haves hos Karen Brahe Selskabet.

 

"Fra Frøkenkloster til Kulturcenter. Om Odense adelige Jomfrukloster"

64 sider, 1989

Bogen fortæller om Karen Brahe Selskabets planer om et kvindekulturcenter i Odense adelige Jomfrukloster som en opfølgning på projektet ”Kvinder i 1000 år”,

der fra 8. marts til 8. september 1988 lånte klostret af Odense Kommune og herviste kvindekulturcenter-ideens bæredygtighed.
Udsolgt fra forlaget.