kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
   Anne-Lise Arnstrup
                        


Nyborg Slot
Anne-Lise Arnstrup 6.2.2017

  Nyborg Slot 

Forår 2017

Forårets udflugt, lørdag 6. maj, gik til Nyborg Slot med egen rundvisning.

Bestyrelsesmedlem Birgit Wagner fortæller her om dagens oplevelser:

Det blev en både lærerig og hyggelig lørdag med bedre vejr end forventet.
Men godt nok, at vi havde fået råd om varmt tøj -  for det fik vi absolut brug for indendørs!!! De havde nok varmere tøj i gamle dage og nok af brænde at fyre
med, for der var hundekoldt indenfor de tykke mure. - Til gengæld havde vi en meget god guide, som på humoristisk vis og indlagte anekdoter fortalte
Danmarks historie fra Harald Blåtand til reformationen set med lokale briller:
Vi var alle meget imponerede over hans evne til at huske årstal og gøre historien underholdende.
Nyborg Slot viser for tiden en flot udstilling om reformationen med indlagt lyd og menneskeskikkelser til at illustrere. Den fik vi tid til at kigge på, så vi kunne læse
de mange interessante plancher efter rundvisningen.
Da vi kom ud i solen igen efter kuldegraderne indendørs, gik vi en kort tur ned i byen til Cafe Anthon, hvor vi skulle indtage frokosten sammen.
Det vil sige, der var på ingen måde mulighed for at sidde samlet - vi blev anbragt ved fire forskellige borde og gik derfor glip af det fællesskab, som jo også er en
del af turen. I betragtning af, at vi havde forudbestilt maden, tog det også
umådelig lang tid før den blev serveret. - Men den smagte godt - vist i alle variationerne - og drikkevarerne kunne vi selv bestemme, hvornår vi ville hente
ved bardisken.
En lidt blandet oplevelse, men vi syntes vist alle, det var en dejlig dag alligevel.

Vi glæder os til at gense jer til vores -  forhåbentlig spændende -  arrangementer
i næste sæson!

Billeder fra Selskabets forårsudflugt:

Rundvisning

Rundvisning

Frokost

Frokost                                                                          
Tidligere i foråret:

Torsdag d. 27.4.2017, kl. 19.00, Karen Brahe Auditoriet, Odense adelige Jomfrukloster


Leif Søndergaard

En aften om fester og farver,

ved Leif Søndergaard, lektor emeritus, SDU

Karen Brahe Selskabet og Forskningens Døgn inviterede til foredrag med
et spændende tilbageblik. Vi holder mange fester i årets løb.
Festerne styrker fællesskabet i familien og i større sociale sammenhænge.
Derfor er festerne vigtige i vores liv. 
Det ved Leif Søndergaard en masse om.

Bestyrelsesmedlem  Birgitte Nordmand giver følgende referat fra aftenen:
Leif Søndergaard fortalte først om de forskellige kalendere med eksempler
på, hvor mange af fortidens kalendere, der har sat sig spor i nutidens kalender.

Fra den ægyptiske kalender for ca. 4.400 år siden har vi opdelingen i uger,
den romerske kalender afspejler sig i månedsnavne og fra den julianske
kalender – år 45 fik vi styr på skudår hvert fjerde år.
Kirkens fastlæggelse af de religiøse højtider på Konciliet i Nicæa 325 ses
tydeligt i vore dages kalender. Interessant er det at tænke på,
hvor mange helligdage, der relaterer til påsken, jævnfør de mange
helligdage vi fejrer i foråret.

Leif Søndergaard førte os igennem årets festkalender, som vi oplever den
som danskere. Festkalenderen er broget med kristne, internationale og danmarkshistoriske mærkedage, tilføjet amerikanske traditioner
(f.eks. Mors Dag og Halloween),  svenske (fejring af Luciafesten 13. dec.)
og internationale (Kvindernes Internationale kampdag, 8. marts).

   
Vi havde en lærerig og interessant aften, hvor også de tilstedeværende
fik lejlighed til at fortælle, så når jeg i løbet af kalenderåret når frem til nogle
af de dage, Leif Søndergaard så spændende fortalte om, husker jeg historien
bag dem.Leif Søndergaard fortæller
Leif Søndergaard fortæller, og der lyttes interesseret  (Fotos Eva Fatum)


Interesserede deltagere
Årets første arrangement tog udgangspunkt i reformationen.
I år er det et 500 år siden, Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen.
Men hvad kender vi til Luthers hustru?

Mandag d. 6.2.2017 kl. 19.00, Odense adelige Jomfrukloster 

Anne-Lise Arnstrup kom og fortalte om reformationens stærke kvindeskikkelse, Katharina von Bora, også kaldt Luthers kassemester.
Det siges, at Luther selv kaldte hende: Min hr. Käthe.  
Katharina var, ligesom den senere Karen Brahe, en dygtig forretningskvinde, praktisk og med sans for økonomi.


Bestyrelsesmedlem Birgitte Normand har skrevet følgende referat:   


Karen Brahe Selskabets første arrangement i reformationsåret var et foredrag om Martin Luthers kone, Katharina von Bora – en veluddannet kvinde, der både kunne læse og skrive – også latin. Hendes liv og levned, som vi nok ikke alle er så velbevandrede i, fik Anne-Lise Arnstrup denne aften levendegjort for os.
Katharina von Bora (1499-1552) var datter af en adelsmand. Hun var kun 5-6 år, da hendes mor døde, og som det var ganske almindeligt i de kredse, blev hun sendt til klosterskolen i Brehna, en af den mildere slags, hvor der var plads til det udendørsliv, Katharina havde elsket fra sin tidlige barndom.   
Som niårig kom hun til klosteret i Nimbschen, her herskede en langt strengere orden. Heldigvis var hendes faster apotekersøster i klosteret, hun tog sig af sin niece og lærte Katharina naturmedicin og brugen af urter i lægekunsten.
I 1515 aflagde hun nonneløftet, men Katharina og flere af de øvrige nonner var utilfredse med livet i klosteret.
De havde fattet interesse for den lutherske reformbevægelse og bad Martin Luther om hjælp til at flygte.   
Nu fulgte en kort omtale af Martin Luther, hans liv og hans teser. Han var født i 1483, en meget veluddannet mand, der først var præst i den katolske kirke.
I embeds medfør var Luther på et tidspunkt i Rom, og den overdådighed, som den katolske kirke levede i der, fandt han stødende og i uoverensstemmelse med sin egen opfattelse af kristendommen.

På kirkedøren i Wittenberg slog han i 1517 sine 95 teser op, som var et opgør med den katolske kirke.
Han mødte Katharina, da det i påsken 1523 var lykkedes nonnerne at flygte til Wittenberg – med Luthers hjælp.
I 1525 blev de gift og bosatte sig i klosteret i Wittenberg. Katharina blev fru Käthe – en dygtig husmor, som også drev landbrug og kvægavl. Luther havde mange studenter og gæster på kost, så det var en stor husholdning at tage vare på, og desuden deres egen børneflok på 6.
Kort efter Martin Luthers død i 1546 måtte Katharina på grund af krig flygte et par gange i de følgende år, hun kom dog tilbage til Wittenberg, men klosteret og landbruget var ødelagt.
I sine vanskelige år som enke modtog hun økonomisk støtte af den danske konge Christian den 3. I 1552 hærgede pesten, og igen var hun på flugt – nu til Torgau, men under flugten kom hun ud for en ulykke og døde i Torgau i 1552. Hun blev begravet i Stadtkirche Sankt Marien i Torgau.Pause
                  Anne-Lise Arnstrup i samtale med tilhørerne i pausen
   
Pause
               I pausen blev der lejlighed til at få en sludder

Pause

                                   
Mailadresse

Har du fået en mailadresse indenfor det seneste år, eller har du skiftet 

mailadresse, vil vi gerne have besked fra dig, så vi kan få opdateret 

vores mailregister. 

   

Historik
Læs her om de seneste års afholdte arrangementer 
i Karen Brahe Selskabet