kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     
Klostret set fra Odense å    Klostret set fra åen efter restaureringen
Klostret set fra Odense Å før restaureringen   Efter restaureringen 
     

Odense adelige Jomfrukloster

 

Odense adelige Jomfrukloster ligger ved Albani Torv og er knyttet til

Odense byshistoriske bymidte tæt ved Overgade og Nedergades 

husrækker. Langs bygningens østvendte længe ligger Påskestrædes 

lave beboelseshuse og mod nord den katolske Sct. Albani kirke i 

nygotik fra 1908.

 

Ejendommen er fredet i 1918 og rummer en rigdom af bygningshistoriske lag, 

der spænder fra senmiddelalderens krydshvælvede kælderlofter til 

1700- og 1800-tals ændringer med nedrivninger og tilføjelser.

 

Trods husets mange ejere og skiftende stilarter og funktioner svarer 

hovedbygningens udseende i dag i store træk til det jomfrukloster, 

Karen Brahe etablerede i begyndelsen af 1700-tallet.

 

Både hovedhuset og den yngre østlige fløj er således bevaret med en lang 

ubrudt fortælling om funktionen som adeligt jomfrukloster fra 1716 til 1972, 

hvor de sidste adelsfrøkener flyttede ud.