kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     
Bestyrelsen byder velkommen i Klostret
  Udflugt til Svendborg Fattiggård
Bestyrelsen 1998 byder velkommen i Klostret   Udflugt til Svendborg Fattiggård 2013
     

Historien

Karen Brahe Selskabet bliver stiftet på Karen Brahes fødselsdag, 
den 1. december 1987. 

I anledning af Odense bys 1000 års jubilæum i 1988 arrangerer byens 
officielle kvindefaggruppe sammen med 16 lokale kvindeforeninger
”Kvinder i 1000 år”. I 6 måneder danner Odense adelige Jomfrukloster 
rammen om teaterforestillinger, café og en række udstillinger, 
arrangeret af foreningerne på skift. 
Det bliver jubilæums-årets største publikumssucces med 26.000 
besøgende.

Indtil 1998 disponerer Odense Bys Museer over klostrets lokaler, som 
Karen Brahe Selskabet lejlighedsvis låner til sine aktiviteter. 
I 1997 får selskabet kontor i østfløjen og senere i hovedbygningen.

I 1998 arrangerer selskabet netcafé og udstillingen ”Heltinders Pryd” 
om Karen Brahe, hendes bibliotek og livet i klostret – sat i perspektiv 
med fremtiden på internettet og i cyperspace.

I 1999 arrangerer Karen Brahe Selskabet ”Sjælen i kælderen” –
et multimedieshow i klostrets middelalderkælder.

2001 får sekretariatet for fejringen af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 
kontor i klostret og fra 2006 Odense Kommunes EventHouse. 
Karen Brahe Selskabet kan stadig anvende bygningen til sine aktiviteter.

Karen Brahe Selskabet holder pause med de store åbne arrangementer
men har hvert år 6-7 åbne forelæsninger og foredrag over temaerne 
kunst, kultur, erhverv og iværksætteri.

2004 markerer Karen Brahe Selskabet 500-året for bispegårdens 
opførelse med udgivelse af bogen ”Fra bispegård til jomfrukloster. 
Odense adelige Jomfrukloster – en bygning og dens historie gennem 500 år”.

2007 køber Reala Odense adelige Jomfrukloster og påbegynder et stort
renoverings- og restaureringsarbejde.

2013 efter arbejdets afslutning er klostret udlejet til Syddansk Universitet, 
men Karen Brahe Selskabet har fortsat kontor i bygningen, 
et nyt smukt mødelokale, som tidligere har været en del af priorindernes
lejlighed, og har adgang til at bruge bygningens faciliteter.