kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     
Afdækning af dekoration   Arbejdspladsen 2010
Afdækning af dekoration på skab
i husholderskens værelse
  Arbejdspladsen  2010
     

Restaurering af Odense adelige Jomfrukloster

 

Realea, nu Realdania Byg, købte klostret i 2007 og har frem til august 2013 

udført en gennemgribende restaurering af ejendommen, der især 

koncentrerede sig om at bevare og skabe sammenhængmellem 

bygningens historiske lag.

Det skete på baggrund af omfattende undersøgelser af hovedhusets fine 

og sarte interiører, der var i stærkt forfald.


Realdania har udarbejdet en hel side om restaureringen af Odense 

adelige Jomfrukloster med mange billeder og små videoklip, link hertil


TV2 Fyn har tillige fulgt restaureringen, se udsendelserne her

 

Den indvendige restaurering

 

I hovedbygningen afdækkede konservatorer overflader, og der 

gennemførtes efterfølgende afdækning og istandsættelse med 

respekt for de enkelte rums tid og historie. 

Den nuværende ruminddeling blev i store træk bevaret uændret.

 

Alle vinduer blev taget ud, glasset fjernet, rammerne sendt til 

afrensning og reparation og beslagene ligeså.

Stueetagen rummer en rig historie med overmalede kalkmalerier, 

dekorerede lofter, bevaret pejs, stuklofter, panelværker, døre og gulve.      

På 1. sal er det nu slut med at opdele etagen efter behov, når der kom 

nye beboere. 

Alle skillevægge bevares, og rummene vil fremover fungere som 

arbejdspladser for forskere fra SDU. 

Biblioteket i stueetagen indrettes til bestyrelseslokale for universitetet.


Det var tidskrævende og omkostningstungt, men også en spændende og 

udfordrende opgave at restaurere - ikke mindst 1. salens vægge og 

træværkets dekorationsbemalinger fra 1700 og 1800 tallet.


Den udvendige restaurering       

 

Her sattes murværk, vinduer, døre og hovedtrappen i stand.  


Den langt yngre sidefløj i bindingsværk er formentlig opført i midten af 

1700-tallet. Den har ikke samme bygningsmæssige og bevaringstunge 

kendetegn og værdi som hovedhuset.
Derfor var det mindre problematisk at ændre bygningens indretning til en 

ny anvendelse, end tilfældet er for hovedhuset. 


Fløjen er nu indrettet som ”Karen Brahe Auditoriet”, et stort 

møderum/auditorium med tilstødende toiletter og handicaptoilet.  

   
I hovedbygningens østlige tøndehvælvede kælderrum er indrettet et 

anretterkøkken.

I august 2013 var restaureringen og nyindretningen af Odense adelige 

Jomfrukloster gennemført, og efter en periode med åbent hus og 

møblering af rummene er vi flyttet ind i Klostret i nyt smukt mødelokale, 

som tidligere har været et af rummene i priorindernes lejlighed. 

Samtidig er tre forskningsgrupper fra SDU flyttet ind i Klostret.

Det drejer sig om H.C. Andersen Centret, Knowledge Lab samt 

Forskningsenheden for Global Sundhed og Indvandrermedicin, som 

Selskabet ser frem til at få et godt samarbejde med.