kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
      

                                                            

                 

                 
                    Referat af generalforsamlingen
               i Karen Brahe Selskabet 1.dec. 2021
Ad 1. Valg af dirigent og referent: Dirigent: medlem og foreningens revisor Nini Hermansen, referent: foreningens sekretær: Annette Winther.


Dirigenten henledte opmærksomheden på, at både punkt 2, punkt 3 og punkt 6 er påvirkede af det faktum, at der på grund af corona ikke blev afholdt GF i 2020, derfor dækker disse tre punkter 2 år.Ad 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Jane Jakobsen: hele 2020 var i coronaens tegn, så første arrangement var 21. september 2021, en udflugt til Johs. Larsen Museet i Kerteminde, hvor Annette Winther viste rundt i særudstillingen med Samuel Joensen-Mikines, og derefter hyggeligt samvær med kaffe og kage i Kaffehuset.


Dernæst havde vi en dejlig aften 5.oktober 2021, hvor Gabriella Dahm underholdt charmerende om Selma Lagerløf – Gabriella havde sin søster med, en tidligere svensk skuespillerinde, og hun gav på smukt klingende svensk oplæsning fra Selma Lagerløfs værker.Ad 3. De reviderede regnskaber (2020 og 2021) blev godkendt


Ad 4. Årskontingentet blev foreslået uændret 150 kr pr person, og det blev godkendt


Ad 5. Behandling af forslag: ingenAd 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 4 var på valg ( igen grundet corona): Birgit Juul Pedersen, Annette Winther, Birgit Wagner og Kirsten Wandall. Alle var villige til genvalg, og alle blev valgt.


Ad 7. Valg af suppleanter: 2 var på valg, Anette Mathies og Marianne Kjems. Begge var villige til genvalg, og begge blev valgt.


Ad 8. Valg af revisorer: 2 var på valg, Nini Hermansen og Niels Chr. Lind. Begge var villige til genvalg, og begge blev valgt.


Ad 9. Fremtidige aktiviteter. Kassereren, Kirsten Wandall mindede om foreningens økonomisk smalle situation og fortalte, at gæsteforelæsere bør holdes på ”vinniveauet”, derefter var ordet frit, og forslagene var : ( der er for foråret truffet aftale med Jørgen Thomsen og Malene Birkelund)Johs. Nørregaard Frandsen, en kvindelig politiker, en af forfatterne bag bogen om klosteret, en med nyheder om Karen Brahe-bibliotekets skæbne, Susanne Brøgger (evt. med egenbetaling, men en realistisk forståelse for, at hun nok er for dyr)
Udflugt: evt. en togtur til Roskilde med henblik på, at vi selv undersøger bibliotekets skæbne.


Mhp den vellykkede tirsdagsudflugt til museet i Kerteminde blev det foreslået, at udflugten igen kunne foregå en søgnedag, desuden var der foreslående røster om arrangementer om eftermiddagen (de fleste af medlemmerne er pensionister!)
Medlem og tidligere formand Ulla Østerby mindede om foreningens formål ( kvinder)


Ad 10. Evt.  Jane Jakobsen blev takket for sit mangeårige virke for foreningen og for sin åbenhed om sin diagnose, en åbenhed, der gør det nemmere for omgivelserne.
Dirigenten takkede for mødet.Efter pausen, som blev brugt til god snak og indtagelse af både vin og lækre sandwiches, underholdt tidligere dirigent Børge Wagner både morsomt og indholdsrigt om ”Mit liv i musikken.
 


         
              Nini Hermansen, dirigent    Annette Winther, referent