kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     

                                                             

    
                               

   Beretning        Palle Jensen
         Jane Jacobsen aflægger beretning           Palle Jensen fortæller om sin barndoms jul på Mors
 
Referat af ordinær generalforsamling i Karen Brahe Selskabet 

Mandag 4.12.2016

1.  Valg af dirigent og referent: Dirigent Nini Hermansen efter indstilling fra
bestyrelse – referent Annette Winther, foreningens sekretær

2.  Bestyrelsen aflægger beretning v/ formand Jane Jakobsen (JJ):
JJ førte os igennem foreningens historie ved at udpege væsentlige årstal:
Karen Brahes 350 årsdag/år, foreningens 30 år, det år, hvor Det adelige Jomfrukloster i forbindelse med Odenses 1000 år, var byens mest besøgte seværdighed, bestyrelsens begyndende forberedelse og arbejde startede
på sidelængens loft, der ved vintertide var iskoldt, siden hen flyttede man til hovedbygningen. JJ mindedes dagen for 19 år siden, hvor den store kvindeudstilling fandt sted og indledtes med kvindeoptoget anført af Annette Hage.
Året, der er gået:
Første arrangement med Annelise Arnstrup om Katarine von Bora, Luthers hustru, festligt og indtagende.
Andet arrangement med Leif Søndergaard om Fest og Farver i forbindelse
med Forskningens Døgn, et oplysende og hyggeligt foredrag, hvor man godt kunne have ønsket flere til stede.
Udflugten gik til Nyborg Slot i den kølige maj måned med en guide, der greb os alle dels med sin viden dels med sin joviale og hyggelige facon.
Efter sommerferien kom Nina Groes, nu i sin egenskab af iværksætter.
Hun påvirkede os med sin sociale bevidsthed og indgød os lysten til som kvinder at skubbe på udviklingen for ligestilling, og dette fortsatte med
Elisabeth Møller Jensen, sidste arrangement før Generalforsamlingen.
Hun viste, hvordan kvinder i nordisk litteratur har arbejdet for kvinder, køn
og ligestilling.(NB EMJ’s selvbiografi: Dengang i Lemvig).
Bestyrelsesarbejdet: Fungerer fint, vi har skiftende ordstyrer til møderne, har holdt fast ved ”Susannes Kvarter”, som også går på skift, har et udmærket samarbejde med vores samboere i huset og SDU – mangler dog stadig det møde, vi har efterlyst for at give fælles fodslag.
Parkering for dem med tilladelse fungerer – et enkelt uheld i begyndelsen af året pga. manglende fornyelse af tilladelser, det gav bøder, som dog blev afværget.
Beretningen blev godkendt

3.  Det reviderede regnskab: Kasserer Kirsten Wandall fremlagde regnskab,
påpegede et lille overskud, fremkommet ved at rykke medlemmer for kontingent plus nogle billige foredrag, desuden ingen portoudgifter, desværre nogle udmeldelser, nu kun 78 medlemmer
Regnskabet blev godkendt 

4.  Fastsættelse af kontingent: 250 kr for enkeltmedlem, 150 for pensionister og studerende og 400 kr for foreninger og organisationer – bestyrelsen foreslår uændret kontingent – dette medførte forslag:
-    i lyset af det faldende medlemstal kan kontingentet sættes op
-    ved dyre arrangementer kan også medlemmer betale
-    finde emner, der har de unges interesser
-    emnet ”historie”, der pt. har manges interesse
-    kan vi agitere mere ?
-    vi har ikke pressens bevågenhed, vi kendes ikke
-    til dette sidste indslag: Kan vi producere små ”visitkort”, blot små lapper         papir, der fortæller om KBS, som medlemmer kan droppe hos venner og bekendte, evt flyers
Visse forklaringer og spørgsmål fulgte:
-    vi skal være varsomme samtidig med aggressive mht. at hverve med-
lemmer aht. SKAT og Bevillingsnævnet, - vi sælger vin
-    hvad er bundgrænsen for SKAT’s opmærksomhed? Nogle mente 50.000,
dette vil blive undersøgt
-    Dirigenten fastslog: Der er immervæk 35.000 kr på kontoen, det vil give
bestyrelsen tid til at forberede en undersøgelse og evt. forslag om forhøjelse næste år.
Regnskabet blev godkendt

5.  Behandling af indkomne forslag: ingen indkommet

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgitte Normand og Jane Jakobsen,
begge villige til genvalg – begge genvalgt

7.  Valg af suppleanter: Eva Fatum og Birgit Inglev,
begge villige til genvalg – begge genvalgt

8.  Valg af revisorer: Nini Hermansen og Niels Chr. Lind,
begge villige til genvalg – begge genvalgt

9.  Drøftelse af fremtidige aktiviteter:
Stadig tanker om en Ph.D om Karen Brahe eller/og Anne Gøie, kan en interesseret  findes? Kan der findes fonde el. lign., der kan dække udgifterne??
Forslag til foredrag om: Karen Blixen, Tove Ditlevsen, Lise Nørgaard
Forslag til udflugt: Sprogø (plus foredrag), Karen Brahes kirker (Haarby og Håstrup) plus besøg på Østrupgaard, en vingård – evt. et samarbejde med museer
     
10.  Evt. JJ minder om mødet den 22.1.-18

Derefter hjemmesmurte, lækre sandwiches og efter pausen et humoristisk, rørende og vedkommende foredrag v/ pensioneret præst Palle Jensen
”Med et glimt i øjet og et blik bagud” – til julen på Mors med forberedelser
og familie.
Et foredrag, der bragte latter, tårer og mindelser om vores egne julefester – fortalt i et rigt billedsprog.


Formand og aftenens underholder
                                                 Jane Jacobsen og Palle Jensen
GF 2017

Silkekjole
    Model af Karen Brahes silkekjole